Vyloučení výdělků v letech 1986 a 1987

Otázka:

Dobrý den, pro výpočet důchodu bych chtěla požádat o započtení vyloučené doby do 4 let věku dítěte, i když jsem pracovala.
Dcera se narodila 23.6.1983, tj. vyloučená doba v roce 1986 = 365 dnů, v roce 1987= 173 dnů
Dle OLDP bych do kalukačky vyplnila:
1986 26199 42
1987 31642 25
Jaké údaje mají být v kalkulačce správně vyplněny pro zohlednění mateřské do 4 let věku dítěte? Krátí se vyměřovací základ nebo se
vyměřovací základ nemění, jenom se uvede výhodnější vyloučená doba takto:.
1986 26199 365
1987 31642 173
Nebo, pokud vyloučená doba 25 dnů v roce 2007 spadá do doby po dovršení 4 let věku dítěte, sečte se 173+25 dnů.
1986 26199 365
1987 31642 173+25
Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Vyloučení výdělků v letech 1986 a 1987

V uvedené době si nemůžete žádat o zhodnocení vyloučených dob namísto příjmu. To je možné až v období po 31. 12. 1995. U období před rokem 1996 to možné není.

Pokud by to možné bylo, tak vyměřovací základ stejný nezůstane, ale sníží se, příp. vůbec nezhodnotí (při 365 vyloučených dnech). U vyloučené doby záleží na tom, kdy byla získána, protože v jednom časovém úseku nemůžete získat více vyloučené doby, než kolik má dní. Ve vaší situaci ale toto nemusíte řešit.