Zpětné přiznání starobního důchodu a vyměřovací základy zhodnocené i při výpočtu invalidního důchodu

Otázka:

dobrý den,
mám dotaz ke správnosti výpočtu SD (a ID) za následující situace:
– od 28.10.2013 pobírám ID 3.stupně
– až do 1.6.2014 jsem byl v pracovním poměru (předtím nemocenská, pak výpověď, 3-měsíční odstupné a ÚP)
– ID mi byl tedy logicky vypočten ještě BEZ započtení odstupného do vyměřovacího základu (VZ)
– k 20.2.2020 jsem dosáhl důchodového věku
– v 11/2020 jsem požádal o SD k datu nároku (k 20.2.2020)
– nyní jsem obdržel výměr SD (vyšší než ID) se zpětným dopočtem a doplatkem rozdílů k datu nároku na SD (20.2.2020), a to VČETNĚ započtení odstupného do VZ.
Mám zato, že výše odstupného MÁ vliv na výši VZ, tedy nejen na nyní přiznaný SD, ale měla se promítnout i do výše ID od r. 2014.
Dotaz:
Je-li můj názor správný, jakým způsobem (a za jaké období zpětně to lze) mám požádat ČSSZ o dopočtení a doplacení rozdílu výše ID se započtením VZ za r. 2014 a období, následující do přiznání SD v r. 2020.
Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zpětné přiznání starobního důchodu a vyměřovací základy zhodnocené i při výpočtu invalidního důchodu

Výpočet důchodu se provádí z vyměřovacích základů (výdělků) z tzv. rozhodného období. V případě vašeho invalidního důchodu přiznaného v roce 2013 rozhodné období začalo rokem 1986 a skončilo rokem 2012. Vyměřovací základy získané po roce 2012, natož po přiznání invalidního důchodu, nijak výpočet vašeho invalidního důchodu ovlivnit nemohou. Invalidní důchod neovlivňuje další výdělečná činnost vykonávaná po jeho přiznání.

Navíc zákonem stanovené odstupné se jako vyměřovací základ při výpočtu důchodu nehodnotí – § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 589/1992 Sb.

Dále je pravděpodobné, že starobní důchod vám byl spočítán tzv. STOP OVZ výpočtem a vyměřovací základy, o kterých se zmiňujete, stejně na výpočet starobního důchodu vliv neměly.