Proč je ve vyhlášce o invaliditě i bodové ohodnocení, které nezakládá nárok na invaliditu?

Otázka:

Dobrý den!
Chápu, že se body různých onemocnění nesčítají, ale zajímá mne, zda se nesčítají v rámci jedné diagnozy. Tzn. např, astma – viz. postižení důchací soustavy a u postižení dýchací soustavy je např. v tabulce i ztráta čichu 5 bodů. Ani těchto 5 bodů se nepřičte? Proř potom tedy bodová ohodnocení 5 bodů jsou. za 5 bodů žádný důchod není a nelze-li přičíst k onemocnění dýchaci soustavy tak na co ve vyhlášce 5-ti bodové ohodnocení jsou. Další věc. Posudková lékařka mi tvrdí, že se spirometrie neměří ze 100%. Z kolika procent tedy. Na sporometru se nastavuje věk, váha a další specifické údaje a ty se pak počítají ze 100%. Odtud výsledek spirometie, zcela individuální a přesný. Tak z čeho, když ne ze 100%? Opravdu nechápu! Díky

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Proč je ve vyhlášce o invaliditě i bodové ohodnocení, které nezakládá nárok na invaliditu?

Podle jakým pravidel posudkový lékař postupuje, je popsáno ve vyhlášce č. 359/2009 Sb. Posudkový lékař musí stanovit diagnózu, která má nejvýznamnější dopad na pokles pracovní schopnosti pojištěnce a podle přílohy určí, k jaké došlé míře poklesu pracovní schopnosti. Procento poklesu pracovní schopnosti může ještě zvýšit nebo i snížit a to až o 10 procentních bodů. K žádnému jinému sčítání nedochází.

V příloze vyhlášky musí být uvedeny i poklesy pracovní schopnosti, které neodpovídají podmínkám pro uznání invalidity (nižší než 35 %) právě proto, aby na ně bylo možné v případě zamítavého posudku odkázat.

Jak je uvedeno v pravidlech důchodové poradny, zdravotní stav nelze hodnotit přes internet – důchodová poradna tedy neslouží k hodnocení zdravotního stavu pro přiznání invalidního důchodu. Jediný, kdo je schopen a oprávněn hodnotit, zda zdravotní stav odpovídá invaliditě a jakému stupni je posudkový lékař na OSSZ. Já posudkový lékař nejsem a nemohu hodnotit ani interpretovat vaše vyšetření.

Otázka doplněna:

Promiňte, ale vaší formulaci:”V příloze vyhlášky musí být uvedeny i poklesy pracovní schopnosti, které neodpovídají podmínkám pro uznání invalidity (nižší než 35 %) právě proto, aby na ně bylo možné v případě zamítavého posudku odkázat.” zcela nerozumím. Chápu správně, že třeba právě ztráta čichu 5 b. je ve vyhlášce proto, že kdyby něko žádal o důchod a měl tento jediný problém, jako “hlavní” nemoc, aby pomocí tohoto bodového ohodnocení šlo vysvětlit zamítnutí žádosti? Ano, péak by to bylo rozumné.
A mimochodem, moc děkuji za odpověď! Byla opravdu blewsková!

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Ano, takto moje vysvětlení v zásadě chápete správně. Ve jmenované vyhlášce by měly být všechny možné nemoci a postižení (100% to pochopitelně není možné) a ne všechny “nemoci” samozřejmě opravňují k uznání invalidity.