Jak správně formulovat námitku tak, aby byla invalidita uznána 5 let zpětně?

Otázka:

Dobrý den,
zajímalo by mě následující. Jak postupovat v případě, že na základě dlouhodobé nemoci byla žádost o ID zamítnuta, invalidita 20%. V průběhu námitkového řízení došlo k nové diagnóze, jelikož se jedná o duševní nemoc, tak původně byl diagnostikován pouze vedlější projev nemoci, nikoli nemoc jako taková-porucha osobnosti. Vzhledem k nové diagnóze chci žádat o ID 5 let zpětně.
Jak správně formulovat námitku tak, aby bylo ID vyhověno ve III.stupni invalidity a uznána invalidita 5 let zpětně.
Děkuji Vám

Dobrý den,
při žádosti o ID a několika onemocněních, sčítá CSSZ invaliditu za jednotlivá onemocnění, nebo se řídí tou nejvyšší? Dále jaká je šance získat ID III stupně na tinnitus ci poruchu osobnosti? Děkuji Vám

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak správně formulovat námitku tak, aby byla invalidita uznána 5 let zpětně?

O úspěchu nebo neúspěchu námitky rozhoduje váš zdravotní stav, ne formulace vašeho podání. Co má námitka obsahovat, vysvětluji zde. Pokud byla porucha diagnostikována nyní, tak vám důchod pět let zpětně nikdo neuzná.

Při posuzování zdravotního stavu se jednotlivá zdravotní postižení nesčítají. Jak je uvedeno v § 2 odst. 3 vyhlášky, kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity):

Je-li příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pojištěnce více zdravotních postižení, jednotlivé hodnoty procentní míry poklesu pracovní schopnosti stanovené pro jednotlivá zdravotní postižení se nesčítají; v tomto případě se určí, které zdravotní postižení je rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a procentní míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle tohoto zdravotního postižení se zřetelem k závažnosti vlivu ostatních zdravotních postižení na pokles pracovní schopnosti pojištěnce. Za rozhodující příčinu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu se považuje takové zdravotní postižení, které má nejvýznamnější dopad na pokles pracovní schopnosti pojištěnce.

Dále je pro váš případ důležitý § 3 výše uvedené vyhlášky:

(1) V případě, že příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pojištěnce je více zdravotních postižení a v důsledku působení těchto zdravotních postižení je pokles pracovní schopnosti pojištěnce větší, než odpovídá horní hranici míry poklesu pracovní schopnosti určené podle rozhodující příčiny dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, lze tuto horní hranici zvýšit až o 10 procentních bodů.

(2) V případě, že dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav pojištěnce má takový vliv na jeho schopnost využívat dosažené vzdělání, zkušenosti a znalosti, na schopnost pokračovat v předchozí výdělečné činnosti nebo na schopnost rekvalifikace, že pokles pracovní schopnosti pojištěnce je větší, než odpovídá horní hranici míry poklesu pracovní schopnosti u příčiny, popřípadě rozhodující příčiny dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, lze tuto horní hranici zvýšit až o 10 procentních bodů.

(3) Zvýšení horní hranice míry poklesu pracovní schopnosti podle odstavců 1 a 2 nesmí v úhrnu převýšit 10 procentních bodů.

Jak je uvedeno v pravidlech důchodové poradny, ta neslouží k hodnocení zdravotního stavu. Nedokáži tedy určit, jaké máte šance na úspěch, ale na hučení v uších se invalidita určitě neuznává.