Příliš nízký invalidní důchod. Chyba ve výpočtu?

Následující dotaz navazuje na otázku zodpovězenou v této důchodové poradně.

Otázka:

Dobrý den,
omlouvám se za zpoždění, ale rád bych doplnil informace, které jste požadoval.
Před změnou invalidity jsem pobíral 4856,-Kč, změna invalidity byla 29. 10. 2008 a přesná částka plného invalidního důchodu byla 5038,-Kč.
V době částečného in.důchodu jsem samozřejmě pracoval i když ne po celou dobu.
1. 7. 2002 – 5. 1. 2004
1. 2. 2004 – 31. 8. 2005
Toto byla má pracovní činnost v tomto období. Po té jsem ze zdravotních důvodů nebyl zaměstnaný.
V současné době jsem cca 2 roky opět zaměstnaný, ale ze zdravotních důvodů to už nějak moc nezvládám, ale s výší důchodu prostě musím.
Děkuji za snahu a popřípadě další informace doplním.

Otázka na moji žádost doplněna o část výpočtu:

původní OVZ: 3166 koeficient nárůstu 1,4727 za rok 2001 OVZ: 4663

Odpověď:

Příliš nízký invalidní důchod. Chyba ve výpočtu?

Z dostupných informací jsem váš plný invalidní důchod přepočítal a jsem přesvědčený, že je vypočítán chybně.

Původní částečný invalidní důchod vám byl spočítán z osobního vyměřovacího základu (OVZ) 14.761 Kč, který se tehdy používal, při výpočtu u takto mladých lidí (podrobnostmi vás nebudu zatěžovat).

Při výpočtu plného invalidního důchodu v roce 2008 měla ČSSZ použít pro tzv. STOP OVZ výpočet tento OVZ. Měla tedy vynásobit 14.761 x 1,4727 = 21.739 Kč. Podle výše důchodu, kterou vám ČSSZ ve skutečnosti spočítala, odhaduji, že jste měl hodnoceno 42 let pojištění.

Po redukci OVZ získáme výpočtový základ ve výši 13.522 Kč. Za každý rok doby pojištění získáte 1,5 %, tj. 42 x 1,5 = 63.

63 % z 13.522 je 8.519 Kč (tzv. procentní výměra). K této částce ještě připočteme základní výběru, která v té době činila 2.170 Kč. Výše vašeho plného invalidního důchodu tedy měla v roce 2008 činit 10.689 Kč, dnes po valorizacích něco přes 11.800 Kč (všechny výpočty berte přibližně, jistě jsem se ale nespletl tak jako ČSSZ).

Rozhodně se co nejdříve obraťte na vaši OSSZ a trvejte na podání, ve kterém budete po ČSSZ požadovat kontrolu výpočtu invalidního důchodu (tím rozhodně nemůžete nic ztratit). V případě, že ČSSZ skutečně zjistí chybu, doplatí vám rozdíl až 5 let zpětně.

Doplněno 3. 10. 2013:

Dotazujícímu byl skutečně invalidní důchod spočítán špatně. Invalidní důchod byl od ČSSZ zpětně přepočítán a pánovi bylo doplaceno přes 350.000 Kč.