Změny stupně invalidity z III. na II. stupeň a zpět a výše důchodu

Otázka:

Byl jsem několik le v ID III. st. a potom mi byl sn¨žen na st. II. Po několika měsících mi byl vrácen III.Stupeň ale jeho hodnota se snížila optoti prvnímu výpočtu. To se opakovalo a dnes mi byl znovu vyplácen důchod III. tupně a po valorizaci za posledních 10 let stále nedosahuje jeho výše prvotního výpočtu. Mohl by mi to někdo vysvětlit. Ještě podotýkám že značnou část tohoto období pracuji. Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Změny stupně invalidity z III. na II. stupeň a zpět a výše důchodu

Bohužel jste neuvedl moc relevantních informací pro hlubší zhodnocení, ale napadají mě dvě situace, kdy by k této situaci mohlo dojít:

  1. Ještě před invalidním důchodem pro invaliditu III. stupně jste pobíral částečný invalidní důchod, který byl od 1. 1. 2010 transformován do invalidního důchodu pro invaliditu I. stupně. Následně došlo v roce 2010 nebo 2011 ke zvýšení na III. stupeň invalidity, které mělo za následek vyšší zvýšení invalidního důchodu, než bylo logicky správně, protože tehdy byla v zákoně „chyba“. Následnou změnou stupně invalidity a tedy i výše invalidního důchodu bylo vše srovnáno na správnou výši – situaci jsem se pokusil vysvětlit v tomto článku.
  2. Tato varianta je zřejmě pravděpodobnější. Nejdříve jste neměl přiznaný invalidní důchod pro invaliditu III. stupně, ale šlo o plný invalidní důchod (třístupňová invalidita vznikla až od 1. 1. 2010). Následně vám byl přiznán částečný invalidní důchod (opět před 1. 1. 2010). Tehdy se změna z plného invalidního důchodu na částečný invalidní důchod nepočítala pomocí koeficientů popsaných v článku výše, ale počítal se nově celý důchod. Následné zvýšení na III. stupeň invalidního důchodu (již po 31. 12. 2009) pomocí koeficientu nemuselo důchod zvýšit na jeho předchozí úroveň. Tyto změny se od roku 2010 počítají zcela jinak.

Výše uvedené pouze odhaduji. Jinak bych musel znát přesné částky a přesná data, ke kterým ke změně došlo.

Výdělečná činnost vykonávaná po přiznání invalidního důchodu jeho výši při změně stupně invalidity nijak neovlivňuje. Výdělečná činnost ovlivňovala výpočet při změně z plného na částečný invalidní důchod (příp. i opačně), tj. před 1. 1. 2010.