Je možné současně pobírat invalidní důchod III. stupně a podporu v nezaměstnanosti?

Otázka:

Zdravím.
K 31. červenci jsem ukončil pracovní poměr ze zdravotních důvodů. Byl jsem se zaregistrovat na ÚP a byla mi poskytnuta podpora v nezaměstnanosti na dobu následujících 11 měsíců.
V srpnu mi byl také uznán ID ve třetí skupině a tak se ptám, zda je možné pobírat obě dávky současně.
Děkuji za vysvětlení.

Odpověď:

Je možné současně pobírat invalidní důchod III. stupně a podporu v nezaměstnanosti?

Osoba uznaná invalidní ve III. stupni invalidity může být vedena v evidenci úřadu práce pouze v případě, že „je schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek“ – § 25 odst. 2 písm. d) zákona č. 435/2004 Sb. Tuto informaci byste měl uvedenu na posudku o invaliditě, který jste obdržel od posudkového lékaře. „Mimořádné podmínky“ má však přiznáno naprosté minimum invalidních důchodců.

Pokud výše uvedenou podmínku nesplňujete, budete z evidence úřadu práce zpětně vyřazen a vyplacenou podporu budete muset vrátit – § 56 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb.