Mám nízký invalidní důchod, co mám dělat?

Otázka:

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat kde a jakým způsobem získám informace o výši plného invalidního důchodu. Abych nastínil situaci… Je mi 34 let a od 16ti let mám cukrovku I. typu s velmi neuspokojivou kompenzací. Cca od 20ti let jsem pobíral částečný invalidní důchod. V současné době mám přiznaný 2 roky plný in. důchod třetího stupně v částce 5413 Kč. Zkoušel jsem žádat o nějaké přídavky a vše mi bylo zamítnuto. S touto pobíranou částkou opravdu nejde žíti a tak se snažím samozřejmě chodit do práce a to má na druhou stranu obrovský dopad na kompenzaci zdravotního stavu. Když vidím okolo sebe lidi, kteří jsou také v in. důchodu a jejich pobíraná částka není zkutečně takhle nízká, tak mě to nenechává vůbec v klidu a proto se ptám, zdali s tímto problémem se nechá něco dělat? Děkuji za odpověď.

Otázka doplněna:

Dobrý den,
mnohokrát děkuji za zájem v řešení mého dotazu.
Částečný důchod byl nejvýše 3600 Kč, při částečným důchodu jsem pracoval a to za mzdu cca 6000 Kč, přesný termín zvýšení stupně invalidity z hlavy nevím, ale mohu doplnit během víkendu úplně přesné informace, které budete potřebovat.

Odpověď:

Mám nízký invalidní důchod, co mám dělat?

Jestliže jste měl tak nízký částečný invalidní důchod a ke změně stupně invalidity na 3. stupeň došlo až po roce 2009, není problém ve výpočtu invalidního důchodu třetího stupně, protože zde se již, od roku 2010 při změně stupně invalidity, doba pojištění nesleduje, ale problém vznikl již v době přiznání částečného invalidního důchodu před 14 lety.

Důchody v té době sice nevycházely nijak závratně, ale takhle nízký by určitě být neměl. Musíte teď nalézt rozhodnutí o přiznání částečného invalidního důchodu a na osobním listě důchodového pojištění zjistíte, zda vám nechybí doba pojištění v době od 18ti let do dne vzniku invalidity (cca do 20ti let). Jestliže jste v té době nestudoval, nebyl veden v evidenci úřadu práce, ani nepracoval a tato chybějící doba pojištění je delší než rok, je to důvodem, proč máte tak nízký invalidní důchod.

Zákonná ochrana mladých lidí, jenž zaručuje, aby invalidní důchody nevycházely tak nízké jako vám, platí pouze je-li invalidní důchod přiznáván před 18. rokem věku nebo je-li období od 18 let věku do vzniku nároku na invalidní důchod kryto dobou pojištění nebo doba, která není kryta dobou pojištění, je kratší jednoho roku; přitom se pro tyto účely za dobu pojištění považuje i doba studia na střední nebo vysoké škole v České republice po ukončení povinné školní docházky do dosažení věku 18 let a po dosažení věku 18 let po dobu prvních 6 let tohoto studia, doba, po kterou byl pojištěnec veden v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání.

Tato otázka má pokračovaní zde.