Invalidita přiznána zpětně k roku 2005. Budu mít nárok na ochranný výpočet invalidního důchodu?

Otázka:

Otázka: splňuji podmínky pro “ochranný výpočet” ID?
Posudkový lékař mi stanovil zpětně invaliditu pro zvlášť těžké onemocnění takto.
vznik invalidity: 1. 8. 2005
1. 8. 2005 – 31. 12. 2009 částečně invalidní (33%)
1. 1. 2010 – 30. 11. 2010 1. stupeň
1. 12. 2010 – 20. 1. 2015 2. stupeň
od 21. 1. 2015 3. stupeň
V době vzniku invalidity (1. 8. 2005) mi bylo 21 let. Nyní mi je 31 let. Byl mi přiznán 3. stupeň invalidity. Na OSSZ mi však pracovnice řekla, že výplata důchodu bude zamítnuta. Zatím nemám písemné vyrozumění.
Do doby 1. 8. 2005 jsem doložila pojištění takto:
Vysvědčení o maturitě 26. 5. 2004 (studovala jsem bez přerušení)
Potvrzení o studiu na VŠ (nedokončila jsem)
17. 6. 2004 – 10. 11. 2005
Splňuji tak podmínky pro ochranný výpočet a budu mít nárok na výplatu ID?
Za odpověď děkuji předem a jsem s pozdravem

Odpověď:

Invalidita přiznána zpětně k roku 2005. Budu mít nárok na ochranný výpočet invalidního důchodu?

Podle toho, jak svoji situaci popisujete vám nárok na invalidní důchod určitě vznikne, protože bez problémů splníte podmínku získání nejméně jednoho roku pojištění (v 21 letech). Současně budete mít i nárok na tzv. “ochranný výpočet” pro mladé invalidy, protože mezi vašimi 18. narozeninami a vznikem nároku na invalidní důchod vám nechybí více než jeden rok pojištění (vám nebude chybět žádná doba pojištění)

ČSSZ vám nyní zpětně k datu vzniku invalidity přizná invalidní důchod, dovalorizuje (zpětně zvýší v rámci valorizací) ho a dále zvýší v době změny stupňů invalidity, jak je stanovil posudkový lékař. Invalidní důchod vám bude doplacen 5 let zpětně ode dne uplatnění žádosti na vaší OSSZ.

Referentka na OSSZ zřejmě vycházela z dalšího proběhu pojištění (který já neznám) a nepředpokládala, že by vám byl vznik invalidity stanoven takto zpětně do minulosti.