Předdůchod a OSVČ

Otázka:

Od 1. 1. 2015 jsem začal pobírat předdůchod. Dále pracuji jako OSVČ. Se zdravotní pojišťovnou jsem se domluvil na placení min. daně. Musím odvádět i sociální pojištění? Na SSZ mě bylo řečeno, že nemám platit.

Odpověď:

Předdůchod a podnikání jako OSVČ

Na vaší okresní správě sociálního zabezpečení informovali špatně. Pobírání předdůchodu totiž není důvodem pro výkon vedlejší samostatné výdělečně činnosti, u které byste za jistých okolností nebyl povinen platit zálohy a sociální pojištění. Pokud nemáte možnost vykonávat samostatnou výdělečnou činnost jako vedlejší z jiného důvodu (např. pobírání invalidního důchodu apod.) a budete v podnikání dále pokračovat, bude vaše činnost hodnocena jako hlavní a musíte platit sociální pojištění.

Tuto situaci na svých stránkách řeší i ČSSZ:
http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/nejcastejsi-dotazy/nejcastejsi-dotazy-osvc.htm#29

Dále vás upozorňuji, že doba výplaty předdůchodu není dobou pojištění a pokud nebudete sociálně pojištěn z jiného důvodu, nehodnotí se tato doba při výpočtu důchodu jako doba pojištění (jako “odpracované roky”).