Mám invalidní důchod a jsem OSVČ. Má smysl si platit sociální pojištění?

Otázka:

Dobrý den, jsem OSVČ, 58 let. Byl mi přiznán invalidní důchod 1. stupně. Při uplatnění paušálu mi vyjdou nízké příjmy na daňové přiznání. Účetní mi doporučila neplatit zálohy na sociální zabezpečení. Bude to mít vliv na výpočet starobního důchodu?

Odpověď:

Mám invalidní důchod a jsem OSVČ. Má smysl si platit sociální pojištění?

Ano, bude. Proto vám velmi důrazně doporučuji sociální pojištění platit. Ve vašem případě vůbec nevadí, že se bude jednat o minimální částky stanovené pro vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Vzhledem k tomu, že máte přiznán invalidní důchod, není v zásadě důležité, jaké budete mít vyměřovací základy z této činnost, ale je důležité, abyste zůstat i nadále pojištěný. Výši vašeho důchodu totiž v budoucnu ovlivní počet let pojištění, které jste získal (na rozdíl od vyměřovacích základů, které jste získal / získáte po přiznání invalidního důchodu). Čím více let pojištění budete mít, tím vyšší starobní důchod bude.

Zaplacení minimálních plateb pojištění na vedlejší samostatnou výdělečnou činnost se většinou vrátí během 3 let pobírání starobního důchodu.