Invalidní OSVČ: Když si neplatí sociální pojištění, pak se doba nepočítá?

Otázka:

Dobrý den, manželka OSVČ- vedlejší činnost, a zároveň částečný invalidní důchod. Při své činnosti nepřekročila rozhodnou částku, tudíž v daném období neplatila do systému. Za toto období na Informativním listu důchodového pojištění má tuto dobu uvedenu jako neevidovanou. Znamená to, že se jí nepočítá do odpracovaných let, i přestože pracuje ( OSVČ ) a jen nedosáhla rozhodné částky ?
Nebo měla být registrována na ÚP, aby se jí dané období do odpracovaných let započítalo?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Invalidní OSVČ: Když si neplatí sociální pojištění, pak se doba nepočítá?

Pokud OSVČ neodvádí sociální pojištění, pak není pojištěná a tato doba se při výpočtu důchodu nijak nehodnotí (jako kdyby nepracovala). I když manželka nedosáhla rozhodné částky, mohla se k sociálnímu pojištění přihlásit a toto zaplatit. Pak by pojištěná byla. Uvedené tedy nesouvisí přímo s rozhodnou částkou – to je pouze hranice, od které musí OSVČ vykonávající vedlejší činnost (např. poživatelé invalidních důchodů) sociální pojištění platit. Platit ale může, i když rozhodné částky nedosáhne.

Osoba vykonávající samostatnou výdělečnou činnost nemůže být v evidenci uchazečů ÚP.