Invalidní důchod 1. stupně a placení zdravotního a sociálního pojištění

Otázka:

Byl mi přiznán invalidní důchod 1. stupně. Jsem OSVČ. Musím platit sociální a zdravotní pojištění? Je mi 60 let. Děkuji za odpověď´.

Odpověď:

Invalidní důchod 1. stupně a placení zdravotního a sociálního pojištění

Odpověď je rozdílná pro zdravotní a pro sociální pojištění.

Zdravotní pojištění

Jako poživatel invalidního důchodu pro invaliditu prvního stupně jste zahrnut mezi tzv. státní pojištěnce (osoby, za které platí zdravotní pojištění stát). Pokud však i nadále budete vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, budete i z této činnosti muset odvádět zdravotní pojištění.

Sociální pojištění

Poživateli invalidity 1. stupně není doba pobírání tohoto důchodu hodnocena jako doba pojištění (nehodnotí se na důchod). V případě, že pobíráte invaliditu prvního stupně, stáváte se osobou samostatně výdělečně činnou, která tuto činnost vykonává jako vedlejší. U vedlejší samostatné výdělečné činnosti je rozhodující, jaký budete mít roční výdělek (příjmy po odečtu výdajů) z této činnosti. Dosáhnete-li na částku 62.121 Kč (platí pro rok 2013) nebo vyšší budete muset sociální pojištění platit. Pokud si tuto částku nevyděláte, nebudete mít povinnost sociální pojištění platit. Poté ale musíte počítat s tím, že se vám tato doba nebude hodnotit jako doba pojištění pro starobní důchod.