Předdůchod 10 měsíců před dosažením důchodového věku

Otázka:

Dobrý den, zajímám se z důvodu zdravotních problémů o možnost odchodu do předdůchodu. Jsem muž a do odchodu do řádného starobního důchodu mi zbývá 10 měsíců. Podle vysvětlivek je tato možnost však omezena hranicí minimálně 2 roky. Jaké mám tedy možnosti, když už mám v práci problémy, protože se mi výrazně zhoršil zrak a práce u počítače je nad mé možnosti. Nemohu dělat ani jinou práci, protože špatně vidím na blízko i na dálku.

Odpověď:

Předdůchod 10 měsíců před dosažením důchodového věku

Předdůchod určitě nepovažuji za vhodnou variantu, jak vaši situaci řešit, nicméně, pokud splňujete obecné podmínky pro přiznání předdůchodu, přiznat vám předdůchod je možné. Jeho výplata je (jak správně píšete) omezena minimálně na dva roky. Pokud by vám byl deset měsíců před dosažením důchodového věku přiznán předdůchod, jednoduše byste ho pobíral 10 měsíců samostatně a poté 14 měsíců souběžně se starobním důchodem.

Jako vhodnější variantu rozhodně vidím předčasný důchod, příp. evidenci na úřadu práce (záleží na výši podpory, která by vám byla přiznána). Je třeba si položit otázku, čeho byste dosáhl přiznáním předdůchodu? Předdůchod se nehodnotí jako doba pojištění, úřad práce v tomto rozsahu ano, zdravotně pojištěný budete v obou případech, v předdůchodu budete čerpat své naspořené prostředky, na úřadu práce vám vaše finance zůstanou a budete od státu dostávat podporu. Evidenci na úřadu práce vidím tedy jako jednoznačně výhodnější. Doporučuji vám k přečtení další moje odpovědi k výhodnosti předdůchodu.

Otázka doplněna:

Dobrý den,

děkuji za promptní a jasnou odpověď. Napadá mě, jak by to bylo s invalidním důchodem po dobu deseti měsíců do nároku na řádný starobní důchod. Prosím o porovnání s registrací na úřadu práce.

Odpověď doplněna:

Záleží na tom, o jaký stupeň invalidity by se jednalo. Pokud by šlo o invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně (dříve částečný invalidní důchod), musel byste (resp. měl byste) být stejně evidován na úřadu práce, neboť invalidní důchod pro invaliditu prvního a druhého stupně nezakládá účast na sociálním pojištění. Zásadní výhodou by bylo samotné pobírání invalidního důchodu – měl byste ho navíc k podpoře v nezaměstnanosti.

Pokud byste měl přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně (dříve plný invalidní důchod) v evidenci úřadu práce byste být nemohl (jde to jen ve výjimečných případech, pokud posudkový lékař stanoví, že jste schopne výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek). Pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně se hodnotí stejně jako evidence na úřadu práce (na rozdíl o evidence na ÚP však není časově omezeno) – doba se hodnotí na 80 % a pro stanovení průměrného měsíčního výdělku (přesněji osobního vyměřovacího základu) jde o tzv. vyloučenou dobu.

Nezdřídka se stává, že invalidní důchod prvního nebo druhého stupně vyplácený společně s podporou v nezaměstnanosti, je v součtu vyšší než invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně.

V případě předešlého přiznání invalidního důchodu je poté starobní důchod počítán způsobem popsaným v tomto článku. Vzhledem k tomu, že by šlo o přiznání invalidního důchodu takto těsně před přiznáním starobního důchodu, byl by vliv tohoto výpočtu spíše zanedbatelný (pokud jste tedy např. neměl extrémně nízké výdělky – jako např. OSVČ na minimech).