Hornické důchody a “křížení” snížení důchodového věku na 55,5 roku a o 7 let

Otázka:

Dobrý den. Obracím se na Vás se žádostí o potvrzení anebo vyvrácení mých poznatků ohledně odchodu do důchodu, předčasného hornického důchodu a pravděpodobná výše obou druhů důchodů za účelem ujasnění mé situace.

Do hornictví jsem vstoupil jako učeň na Dole 1. Máj v Karviné v r. 9/1979. Nedávno jsem si ve zdejším archivním oddělení vyzvedl potvrzení o odpracování 330 směn v kat. I. AA jako učeň. Do zaměstnaneckého poměru jsem nastoupil ihned po vyučení 26. 6. 1982 a pracuji bez přerušení v dole i v současné době. Z oddělení pro důchodové záležitosti u mého zaměstnavatele mám spočítáno cca 3713 směn za léta 1993 – 2008. Směny z období 1982 – 1993 zatím nebyly zahrnuty, neboť mají projít koeficientem 0,6. Ale mělo by jich být něco kolem 2200 a více.

Na základě těchto údajů bych měl mít údajně dle současné vyhlášky nárok na důchod ve věku 55 a půl roku (jsem narozen v lednu 1964). S tím, že bych měl mít možnost požádat o předčasný důchod ve věku 52 a půl roku. Tato možnost mi prý běží již od července 2016. (Varianta A)

Doslechl jsem se ale, že novelou vyhlášky, která má vejít v platnost na podzim letošního roku 2016 tato stávající vyhláška padá a upravuje můj důchodový věk na 56 let. S tím, že budu moct zažádat o předčasný důchod o 3 roky dříve, což znamená odejít do předčasného důchodu ve věku 53 let. Prý se vztahuje na horníky, kteří nastoupili do práce v podzemí před rokem 1992. (Varianta B) Prosím o potvrzení anebo vyvrácení této informace.

Potíž je v tom, že informaci o věku 56 let z varianty B příliš nevěřím, spíše počítám s variantou odpočtu od původního výpočtu mého odchodu do důchodu ve věku 64 let a 10 měsíců. Mínus 7 let schválených vládou je 57 let a 10 měsíců. Mínus 3 roky v případě požádání o předčasný důchod. Tedy že o předčasný důchod budu moct požádat ve věku – 54 let a 10 měsíců. (Varianta C)

Rad bych věděl, která varianta vlastně pro mne platí. Také bych potřeboval mít jasno, o kolik by mi byl snížen důchod v případě požádání o předčasný důchod a jaká by byla pravděpodobná konečná výše mého důchodu po ukončení období předčasného důchodu.

Za Váš čas i za Vaši odpověď Vám předem děkuji. Pokud se ve Vaší odpovědně již objevila odpověď na mé dotazy, probírané u jiných případů, tak se omlouvám za přehlédnutí.

Odpověď:

Hornické důchody a “křížení” snížení důchodového věku na 55,5 roku a o 7 let

Podmínky, které je třeba splnit, máme popsány v článku o kategoriích, kde naleznete i informace o výpočtu těchto důchodů (toto je však poměrně složitá oblast).

V článku uváděné varianty se navzájem neruší, ale “stojí” vedle sebe. Tj. můžete využít pro sebe nejvhodnější variantu (přesněji ČSSZ k ní sama přihlédne).

Varianta A: Jedná se o odchod do důchodu podle nařízení vlády č. 363/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kdy pro snížení důchodového věku na 55,5 roku (a 52,5 roku pro předčasný důchod) musíte získat 3300 směn (to jistě splňujete) a zároveň jste musel v době do 31. 12. 1992 získat alespoň 11 let zaměstnání v I.AA kategorii (tuto podmínku byste také mohl těsně splnit).

Varianta B: K žádné takové změně nedochází. Od 1. října 2016 se stane účinnou změna zákona o důchodovém pojištění (zákon č. 155/1995 Sb.) – varianta C, která bude mít za následek snížení důchodového věku některých horníků o 7 let (mínus další 3 roky pro předčasný důchod). Podmínek popsaných ve variantě A se tato změna nedotkne (variantu A neruší).

Varianta C: Oproti variantě A není u této možnosti vyžadován začátek zaměstnání v I.AA kategorii (tj. před 1. 1. 1993) a sleduje se pouze počet směn (3300 v I.AA; podrobnosti naleznete ve výše odkazovaném článku). Poté dojde ke snížení důchodového věku o 7 let (mínus další 3 roky pro předčasný důchod). Tuto variantu také jistě splňujete.

Splňujete tedy jak možnost uvedenou ve variantě A (pravděpodobně), tak i ve variantě C (jistě). Tyto možnosti se nijak neruší a můžete využít možnosti odejít do důchodu podle pro vás výhodnější varianty.