Kdy nejpozději mohu začít čerpat předdůchod?

Otázka:

Dobrý den, pane Maříku,
dovolím si Vás požádat o radu. Datum mého odchodu do „státního“ důchodu je v říjnu 2023, ale uvažuji o možnosti předdůchodu. Pokud jsem správně pochopila z dostupných informací, tak nejzazší možnost by pro mne byla dva roky před termínem odchodu do předdůchodu muže stejného data narození (18.2.1960), tedy v dubnu 2021. Znamená to, že po tomto datu již o předdůchod požádat není možné?
Druhou otázkou je, zda bych v době pobírání předdůchodu od tohoto data (duben 2021) mohla pokračovat ve stávající práci a co by to znamenalo pro mého zaměstnavatele.
S poděkováním,

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Kdy nejpozději mohu začít čerpat předdůchod?

Jednou z podmínek čerpání předdůchodu je trvání jeho výplaty po dobu nejméně dvou let, nejdéle pak po dobu pěti let. Na datum dosažení důchodového věku muže stejného data narození, které je sníženo o pět let, je navázáno pouze datum začátku možnosti čerpání předdůchodu, nijak nesouvisí s tím, kdy nejpozději můžete začít čerpat.

Ve vašem případě bylo možné začít čerpat předdůchod nejdříve v dubnu 2019. Můžete ale začít čerpat klidně až v roce 2023, musí být pouze splněna podmínka jeho výplaty po dobu dvou let. Tzn. předdůchod by byl po nějakou dobu vyplácen i v období, kdy vám už bude přiznán starobní důchod.