Předčasný důchod je moc nízký. Mohu vzít žádost zpět a dál pracovat?

Otázka:

Dnes jsem obdržela od sociální správy v Praze přiznání mého předčasného důchodu. Jeho výše mě však nepříjemně zaskočila. Mohu se proti tomuto rozhodnutí odvolat a o důchod si zažádat až později, kdy krácení bude nižší?

Odpověď:

Předčasný důchod je moc nízký. Mohu vzít žádost zpět a dál pracovat?

V této chvíli máte v podstatě dvě možnosti:

  1. Můžete proti rozhodnutí podat námitku, v rámci které vezmete svoji žádost zpět – toto je správný postup podle správního řádu. Podle správního řádu totiž není možné vzít žádost zpět v době od vydání rozhodnutí do zahájení odvolacího řízení. Česká správa sociálního zabezpečení však bez problémů akceptuje i klasické zpětvzetí (kdy není podána námitka). Toto musíte stihnout do 30 dnů od obdržení rozhodnutí.
  2. Můžete si nechat důchod přiznaný s tím, že na vaší správě sociálního zabezpečení oznámíte vy i váš zaměstnavatel, že budete dále zaměstnaná (k tomuto se použije tiskopis Hlášení o zaměstnání poživatele předčasného starobního důchodu). V tomto případě tedy budete mít důchod již přiznaný, ale nebude vám náležet jeho výplata (protože budete v předčasném důchodu a budete pracovat). Touto výdělečnou činností si „odmažete“ krácení předčasného důchodu a získáte další dobu pojištění. Tento postup by mohl být výhodnější, ale má i své úskalí v tom, že pokud byste byla v době do dosažení důchodového věku v dočasné pracovní neschopnosti, krácení by se vám neodpočítalo (ne všechno, ale za dobu, kdy jste byla v dočasné pracovní neschopnosti, tedy např. 1x 0,9 %)

Obecně spíše doporučuji postup uvedený v bodě 1.