Minulý týden jsem obdržela rozhodnutí o výši starobního důchodu, který je katastrofálně nízký

Otázka:

Vážený pane Maříku,
Minulý týden jsem obdržela Rozhodnutí o výši starobního důchodu, který je katastrofálně nízký. Jediné řešení vidím přidat ještě nějaké doby pojištění (něco mám odpracováno i po podání žádosti o důchod, což bych chtěla v nové žádosti využít…).
Opakovaně jsem četla na Vašich stránkách, že ve lhůtě do 30i dnů můžu svou žádost o důchod vzít zpátky, ale nikde jsem to nenašla v zákoně o důchodovém pojištění (tam je jenom posunutí termínu přiznání nebo výplaty, a já ted narychlo nenajdu nikoho, kdo by mohl vypočítat, jak bych ten termín měla posunout..). Jak to tedy je? Bojím se napsat žádost o Zpětvzetí , s tím že budu čekat a potvrzení Zpětvzetí od ČSSZ, které nepřijde, nebo to odmítnout, a mezitím propásnu těch 30 dni na námitky…resp. aspon na posunutí
termínu přiznáni důchodu.
Prosím o odkaz v zákoně, který toto umožňuje…Děkuji Vám za trpělivost.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Minulý týden jsem obdržela rozhodnutí o výši starobního důchodu, který je katastrofálně nízký

Dobu pojištění vám ČSSZ jistě zhodnotila až do dne přiznání důchodu, tj. i za dobu po podání žádosti o starobní důchod. Jaké doby pojištění vám byly zhodnoceny, naleznete v osobním listu důchodového pojištění, který je součástí rozhodnutí o přiznání důchodu. Na posledním řádku uvidíte, do kdy vám až byla doba zhodnocena.

Zpětvzetí žádosti o důchod neřeší zákon o důchodovém pojištění (ten neřeší ani změnu data přiznání – § 86 odst. 4 písm. a) zákona č. 582/1991 Sb.), ale postupuje se podle obecného předpisu, tj. podle správního řádu – § 45 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.:

Žadatel může zúžit předmět své žádosti nebo vzít žádost zpět; toto právo nelze uplatnit v době od vydání rozhodnutí správního orgánu prvního stupně do zahájení odvolacího řízení.

Přesný postup je takový, že musíte uplatnit námitku proti rozhodnutí (do zahájení odvolací řízení není možné brát žádost zpět) a v rámci ní vzít žádost zpět. Na uplatnění námitky je 30 dní ode dne doručení rozhodnutí – § 88 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb. ČSSZ je ale v tomto směru benevolentní a na uplatnění námitky netrvá. ČSSZ poté vydá usnesení o zastavení řízení.

Upozorňuji, že posunutím data přiznání o několik týdnů nebo i měsíců „katastrofálně nízký důchod“ nijak zásadně nezvýšíte. Navíc pokud máte starobní důchod přiznán k datu v roce 2020, tak výpočet tohoto roku je po valorizaci výrazně lepší, než výpočet roku 2021. Může se tak stát, že v roce 2021 budete mít důchod ještě nižší.