Předčasný důchod a přepočet důchodu za zaměstnání před rokem 2010

Otázka:

V roce 2002 jsem odešel do předčasného důchodu, ale pracoval jsem dál ještě 8 let. Mám nárok na přepočet důchodu? Děkuji.

Odpověď:

Předčasný důchod a přepočet důchodu za zaměstnání před rokem 2010

Možnost zvýšit si starobní důchod vykonáváním výdělečně činnosti zakládající účast na sociálním pojištění vykonávané současně s pobíráním starobního důchodu platí až od 1. ledna 2010. K předchozí době se nepřihlíží. Pokud jste tedy od 1. ledna 2010 vykonával výdělečnou činnost, ze které bylo odváděno sociální pojištění po dobu alespoň 360 dní, můžete si o přepočet požádat – vše máme podrobně vysvětleno v článku o přepočtu starobního důchodu pracujících důchodců.

Nad rámec vašeho dotazu vás musím upozornit, že v předčasném důchodu, v době do dosažení důchodového věku, není možné vykonávat takovou činnost, ze které se odvádí sociální pojištění. Pokud jste takovou činnost (zaměstnání) v době do dosažení důchodového věku měl a OSSZ toto zjistí, budete muset vrátit důchody vyplacené v tomto období.