Úprava důchodu pracujícího důchodce za zaměstnání před rokem 2010

Otázka:

Narodila jsem se v r. 1947. 1. 5. 1990 jsem ovdověla a od 1. 6. 2006 pobírám starobní a vdovský důchod. Do 1. 6. 2011 jsem byla nepřetržitě zaměstnaná. Prosím o sdělení, zda je možné požádat o zohlednění těchto příjmů na výši důchodu?

Odpověď:

Úprava důchodu pracujícího důchodce za zaměstnání před rokem 2010

Pro přepočet se hodnotí až doba od 1. 1. 2010, za předchozí dobu není možné o přepočet žádat. Jestliže jste byla sociální pojištění od 1. 1. 2010 do června 2011, můžete si za tuto dobu o přepočet starobního důchodu požádat. Podrobnosti k tématu naleznete v článku o úpravě důchodů pracujících důchodců.