Pracovala jsem v letech 2006, 2007, 2008 a 2010. Můžu si podat žádost na zvýšení starobního důchodu?

Otázka:

V roce 2005 jsem odešla do starobního důchodu.Pak jsem ještě pracovala v letech 2006,2007,2008 a 2010. Můžu si podat žádost na zvýšení starobního důchodu, když už od té doby uplynulo tolik let?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pracovala jsem v letech 2006, 2007, 2008 a 2010. Můžu si podat žádost na zvýšení starobního důchodu?

Zvýšení starobního důchodu za dobu výdělečné činnosti vykonávané společně s pobíráním starobního důchodu lze provést pouze dobu této činnosti vykonávané po roce 2009, tj. od 1. 1. 2010. Pokud jste po roce 2009 získala výdělečnou činností alespoň 360 dní pojištění, starobní důchod vám bude na žádost zvýšen a rozdíl doplacen pět let zpětně.