Doplatí mi úpravu důchodu od roku 2010?

Otázka:

Pobírám starobní důchod a současně pracuji, vše od roku 2010. Chci požádat o přepočet důchodu. Případné navýšení důchodu mi vyplatí (doplatí) důchod zpětně od roku 2010? Předem děkuji za odpověď.

Odpověď:

Doplatí mi úpravu důchodu od roku 2010?

Úprava důchodu za dobu výdělečné činnost vykonávané současně s pobíráním starobního důchodu je v zákoně o důchodovém pojištění účinná od 1. 1. 2010. Nárok na úpravu důchodu vzniká až splněním podmínek, tj. do konce roku 2013 získáním 360 dní pojištění a ukončením činnosti nebo po dvou letech nepřetržité činnosti (vysvětleno zde). Důchod je možné upravit až ode dne, který následuje po dni, ve kterém jste odpracoval (přesněji byl pojištěn) potřebnou dobu. Úprava nemůže být provedena k začátku výdělečné činnosti.

Upozorňuji, že důchod je možné doplatit nejvýše pět let zpětně.