Pracoval jsem jako důchodce do konce roku 2010. Mám nárok na zvýšení důchodu?

Otázka:

Dobrý den,od 1.6.2003 pobírám starobní důchod.Bez přerušení jsem pracovala jako pracující důchodce až do konce roku 2010.Mám nárok na zvýšení důchodu?
(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pracoval jsem jako důchodce do konce roku 2010. Mám nárok na zvýšení důchodu?

Možnosti zvýšení starobního důchodu za dobu výdělečné činnosti vykonávané při pobírání důchodu se věnuji zde. Úpravu důchodu je možné provést až za dobu výdělečné činnosti vykonávané po 31. 12. 2009. Pokud jste tedy od 1. 1. 2010 získal alespoň 360 dní výdělečné činnosti, která založila účast na sociálním pojištění, budete mít na zvýšení důchodu nárok.

Otázka doplněna:

Děkuji za odpověď. Doplňková otázka: Proč jsem ve zmiňovaném období odváděl nemalé částky na Sociální pojištění / lze doložit/ ( na rozdíl od mnoha desítek či stovek nepracujících obyvatel ) a tyto částky nejsou ani uvedeny v mém Osobním listě důchodového pojištění CSSZ. Jsem přesvědčený, že je to vzhledem k nečinnosti k výše uvedené skupině obyvatel směrem ke mně, jako poctivému a svědomitému plátci sociálního pojištění nespravelivé, podvodné a neetické.

Odpověď doplněna:

Zákon o důchodovém pojištění neobsahoval až do 1. 1. 2010 možnost provést úpravu důchodu za dobu výdělečné činnosti vykonávané současně s pobíráním starobního důchodu. Proto není možné žádat o úpravu starobního důchodu za dobu před 1. 1. 2010.

Až do konce roku 2009 zaměstnavatelé pracujícím důchodcům evidenční listy důchodového pojištění nevyhotovovali – nebylo to třeba. Píšete, že starobní důchod máte přiznán od r. 2003, pak by pochopitelně nemohly být evidenční listy důchodového pojištění z pozdější doby na osobním listě uvedeny, i kdyby se vyhotovovaly.

Nepracující obyvatelé nemají na důchod nárok, takže toto vás trápit nemusí.