Od roku 2010 jsem v důchodu a pracuji na dohodu o pracovní činností. Můžu požádat o přepočet důchodu?

Otázka:

Od roku 2010 jsem v důchodu a pracuji na dohodu o pracovní činností. Můžu požádat o přepočet důchodu? Zaměstnavatel odvádí pouze daň.

Odpověď:

Od roku 2010 jsem v důchodu a pracuji na dohodu o pracovní činností. Můžu požádat o přepočet důchodu?

Nárok na úpravu důchodu vzniká pouze z činnosti, ze které je odváděno sociální pojištění. Pokud vykonáváte výdělečnou činnost bez účasti na sociálním pojištění, na úpravu důchodu nemáte nárok.