Před 1. 1. 1993 jsem získal 2957 kalendářních dní v zaměstnání v hlubinném hornictví v I.AA

Otázka:

Dobrý den, upřesňuji počet směn. V období před 1,1,1993 jsem získal 2957 kalendářních dní v zaměstnání v hlubinném hornictví v I.AA. V období od 1.1.1993 jsem získal 1223 směn v zaměstnání v hlubinném hornictví. V období od 1.6.2020 jsem získal v zaměstnání v hlubinném hornictví 175 směn, zde jsem byl propuštěn a pro vysoký věk již nezaměstnán. NPE se mnou nikdo neřešil. OD roku 1999 jsem byl zaměstnán v podzemí jako razič tunelů, vím, že směny se nepočítají . Jedná se mi o NPE, zda ta se počítá. Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Před 1. 1. 1993 jsem získal 2957 kalendářních dní v zaměstnání v hlubinném hornictví v I.AA

Podrobně se problematice hornických důchodů věnuji v tomto článku.

Dosažení nejvyšší přípustné expozice má vliv na to, kolik přepočítaných směn je třeba získat pro snížení důchodového věku. Pro jeho snížení o sedm let musíte získat 3300 směn, pokud jste NPE nedosáhl, nebo 3081 směn, pokud jste NPE dosáhl.

Vy jste získal:

(2957 x 0,6) + 1223 + 175 = 3173 směn

Pokud jste NPE dosáhl, máte nárok na snížení důchodového věku o sedm let. Jestliže ne, nárok na snížení důchodového věku nemáte. Zda bylo dosaženo NPE vám musí sdělit váš tehdejší zaměstnavatel.