Pracuji od r. 1991 jako tunelář. Vztahuje se na mě hornický důchod?

Otázka:

Pracuji od r.1991 jako tunelář +1987-1988 na šachtě,vztahuje se na mě hornický duchod

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pracuji od r. 1991 jako tunelář. Vztahuje se na mě hornický důchod?

Záleží na počtu odfáraných směn v hlubinném dole, kterých musíte odpracovat nejméně 3300. Vzhledem k délce zaměstnání však předpokládám, že uvedený počet splněn máte a budete mít nárok na snížení důchodového věku o 7 let.

Otázka doplněna:

Takže záleží,jestli mi zaměstnavatel píše směny v podzemí.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Záleží na tom, zda je splněn § 37b odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.:

Směnou v zaměstnání v hlubinném hornictví za dobu po 31. prosinci 1992 se rozumí taková směna, v níž pojištěnec vykonával zaměstnání v hlubinném hornictví po převážnou část pod zemí. Počet směn v zaměstnání v hlubinném hornictví za dobu před 1. lednem 1993 se zjistí tak, že počet kalendářních dnů zaměstnání v hlubinném hornictví, které bylo podle právních předpisů účinných před tímto dnem zařazeno mezi zaměstnání I. pracovní kategorie zakládající nárok na starobní důchod při dosažení věku aspoň 55 let, se vynásobí koeficientem 0,6 a zaokrouhlí směrem nahoru.