Od 1. 11. 1984 do 31. 12. 2000 jsem pracoval na šachtě v těžebním úseku v různých funkcích

Otázka:

Dobrý den. Od 1.11.1984 do 31.12.2000 jsem pracoval na šachtě v těžebním úseku v různých funkcích bez přerušení. Nejdříve jako revírník, později jako zástupce vedoucího těžebního úseku a vedoucí úseku. Tyto profese byly před rokem 1993 zařazeny do kategorie 1AA. Od roku 1993 se ale s bývalým zaměstnavatelem dohaduji kam mají být zařazeny a zda mi doloží pro ČSSZ odfárané směny – jelikož se podle mě jedná o profesi s výkonem zaměstnání se stálým pracovištěm v podzemí. Popis pracovní funkce, který jsem dostal podepsat při každém jmenování se nezměnil od toho před rokem 1993. Je evidentní, že řídit těžební úsek a pracovníky v hlubině nelze z jiného místa než kontrolou v hlubině. Jak a podle čeho jsou tyto funkce THP zařazeny po roce 1993? A mám nárok na snížení důchodového věku? Děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Od 1. 11. 1984 do 31. 12. 2000 jsem pracoval na šachtě v těžebním úseku v různých funkcích

Co je pro účely snížení důchodového věku směnou, která se hodnotí, je uvedeno v § 37b odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.:

Směnou v zaměstnání v hlubinném hornictví za dobu po 31. prosinci 1992 se rozumí taková směna, v níž pojištěnec vykonával zaměstnání v hlubinném hornictví po převážnou část pod zemí.

Velmi obdobně je toto řešeno v § 1 písm. b) nařízení vlády č. 363/2009 Sb.

Převážnou částí směny je myšlena alespoň polovina směny. Započítá se tedy taková směna, po kterou jste byl alespoň z poloviny v podzemí v hlubinném dole. Tyto směny pak eviduje váš zaměstnavatel, aby je mohl potvrdit ČSSZ k žádosti o důchod. Tímto způsobem jsou pak skutečně hodnoceny zaměstnání, které byly před rokem 1993 zařazeny alespoň v I. AA kategorii.

Zda máte nárok na snížení důchodového věku z těchto údajů nezjistím. Potřebuji znát počet dní zaměstnání v I. AA kategorii (před. rokem 1993) a počet směn (po roce 1992).