Pobírám důchod z Ukrajiny a chtěla bych pobírat důchod z Česka

Otázka:

Dobrý den, píšu vám v zájmu jedné naší klientky. Paní pochází z Ukrajiny a má trvalý pobyt v české republice. Důchod stále pobírá z Ukrajiny, ale ráda by to změnila a pobírala důchod z České Republiky. Paní je neslyšící. Předem děkuji za odpověď.

Odpověď:

Pobírám důchod z Ukrajiny a chtěla bych pobírat důchod z Česka

Doporučím vám článek o důchodech pro Ukrajince, který naleznete zde. Pokud vaše klientka nebyla v Česku zaměstnaná, nebo v ČR neměla k 1. 4. 2003 trvalý pobyt, z Česka žádný důchod pobírat nemůže.

Obecně platí, že si každá země řeší své důchodové nároky samostatně, tj. vyplácí důchod za dobu, za kterou daný žadatel platit v dané zemi pojištění. S Ukrajinou je to vzhledem k historii a smlouvě uzavřené ještě mezi ČSR a SSSR poněkud složitější, nicméně platí, že pokud má vaše klientka důchod přiznaný Ukrajinou, Česko výplatu této dávky přebírat nebude.

Pokud vaše klientka byla v ČR zaměstnaná po 31. 3. 2003, příp. měla na území ČR k 1. 4. 2003 trvalý pobyt, může si o český invalidní důchod požádat. Jeho výše však bude odpovídat délce získané doby pojištění.