Práce před a po vojně v II. kategorii

Otázka:

Dobrý den,

Je mi 60 let a s vojenskou službou a s učilištěm pracuji nepřetržitě 45 let. Před a po vojenské službě jsem pracoval roky na šachtě, na povrchu, jako zámečník. ( ve druhé důchodové kategorii)
V roce 1979 jsem přešel pracovat do těžkého průmyslu Třineckých železáren. Tam jsem pracoval v 1. důchodové kategorii až do roku 1992, kdy 1. důchodová kategorie skončila.
Mám tam odpracovaných 13,5 let. Chlapi, kteří pracovali před vojenskou službou i po ní v 1. důchodové kategorii, tak se jim počítala vojenská služba v 1. kategorii.
Já jsem pracoval ve 2. důchodové kategorii tak se asi vojenská služba nepočítá 1. důchodové kategorii. Kdyby se počítala v 1. důchodové kategorii, tak bych měl 15,5 let a šel bych do důchodu.

Prosím o informaci, zda opravdu nemám nárok na započtení důchodové doby “15,5 let”
Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Práce před a po vojně v II. kategorii

Základní vojenská služba může být hodnocena jako zaměstnání v kategorii (nejvýše I.A), ale pouze jako taková preferovaná kategorie, kterou je obklopena. Pokud jste tedy šel na vojnu z II. kategorie a opět jste se do II. kategorie vrátil, bude na ní pohlíženo jako na zaměstnání v II. kategorii.

§ 5 odst. 1 nařízení vlády č. 117/1988 Sb.:
(1) Jako doba zaměstnání I. (II.) pracovní kategorie se započítávají, jestliže jsou obklopeny touto dobou, též
a) dny pracovního klidu,
b) doba dovolené na zotavenou, dodatkové dovolené, zvláštní dodatkové dovolené a další dovolené,
c) doba náhradního volna za práci přesčas a ve dnech pracovního klidu,
d) doba převedení pracovníka na jinou práci, k němuž je organizace oprávněna i bez jeho souhlasu,
e) doba, po kterou pracovník nemohl konat práci pro překážky v práci na straně organizace, včetně přerušení práce způsobeného nepříznivými povětrnostními vlivy,
f) doba, po kterou pracovník nemohl konat práci pro důležitou osobní překážku v práci v rozsahu stanoveném pracovněprávními předpisy, pokud pracovníkovi náleží náhrada mzdy,
g) doba, po kterou pracovník nemohl konat práci pro překážku v práci z důvodu obecného zájmu, nejde-li o dobu zaměstnání,
h) doba převedení pracovníka na jinou práci v zájmu ochrany zdraví jiných osob před přenosnými nemocemi nebo převedení na jinou práci těhotné ženy nebo matky dítěte mladšího než devět měsíců pro výkon práce, kterou nesmějí být tyto ženy zaměstnávány.

Určitě vám však doporučuji ověřit vaše důchodové nároky na příslušné OSSZ.