Pracoval jsem od r. 1974 do r. 1990 v I. kategorii

Otázka:

Pracoval jsem od 28.9.1974 do 30.6.1990 v I.kategorii funkcí I.A , jaké mám důchodové nároky. Jsem narozen 22.5.1952

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pracoval jsem od r. 1974 do r. 1990 v I. kategorii

Přiznám se, že jsem z vašeho dotazu poněkud zmatený. Buď jste pracoval v I. kategorii funkcí (KF) a byl jste tedy voják z povolání nebo policista – v tom případě se obraťte na příslušný orgán sociálního zabezpečení těchto rezortů. Nebo jste pracoval v I. A kategorii (pravděpodobně jako horník) a v tom případě se vás týká tento článek o práci v kategorii.

Pokud máte v I. A kategorii skutečně pouze 15 let, musel byste pro snížení věkové hranice na 59 let, vykonávat zaměstnání v kategorii ke dní 31. 12. 1992 (to jste nesplnil). Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi individuální záležitost, doporučuji vše řešit osobně na vaší OSSZ.