Práce nad nárok: Z jakého období budou hodnoceny výdělky?

Otázka:

Dobrý den, nárok na starobní důchod mi vznikl v roce 2014 s dobou pojištění 42 let (procentní výměra 42×1,5=63 %). Stále pracuji bez pobírání důchodu. O důchod chci požádat od února 2016. Doba pojištění se za přesluhování zvýší o 6 období (procentní výměra 6×1,5=9 %). Prosím o sdělení, zda budou v devítiprocentním navýšení při výpočtu výše důchodu zohledněny výdělky za roky 2014 a 2015.
Moc děkuji za odpověď.

Odpověď:

Práce nad nárok: Z jakého období budou hodnoceny výdělky?

Parametry výpočtu (redukční hranice, koeficienty, rozhodné období apod.) starobního důchodu jsou dány vždy pro každý rok zvlášť. Pokud byste si požádala o starobní důchod zpětně k roku 2014, bude vám důchod spočítán za podmínek, které platily ke dni přiznání a rozhodným obdobím (tj. doba, ze které se hodnotí výdělky) by tedy bylo období od roku 1986 do roku 2013. Pokud si požádte o starobní důchod k datu přiznání v roce 2016, bude vám důchod spočítán za podmínek platných v roce 2016, tj. z rozhodného období od roku 1986 do roku 2015. Při výpočtu bude zohledněno i zvýšení za výdělečnou činnost vykonávanou bez pobírání důchodu.

Článek k tématu: Práce nad nárok