Z jakého období se budou počítat výdělky, když požádám o důchod od 1. 12. 2018?

Otázka:

Dobrý den, když požádám o přiznání SD k 1.1.2019 započítá se mi celý rok 2018 (výdělky) Jak je tomu, když bych požádala o přiznání důchodu k 1.12.2018? Jaké období se mi započítá? Předchozí celý ukončený rok? Moc děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Z jakého období se budou počítat výdělky, když požádám o důchod od 1. 12. 2018?

Při výpočtu důchodu se hodnotí vyměřovací základy (výdělky) z tzv. rozhodného období. Rozhodné období začíná v případě starobního důchodu rokem 1986 a končí rokem předcházejícím roku přiznání důchodu. V případě důchodu přiznaného v roce 2018 (kdykoliv) bude rozhodné období končit rokem 2017.

Získání nebo nezískání dalších výdělků je však naprosto marginální záležitostí. Při výpočtu důchodu jsou mnohem zásadnější parametry, které ho ovlivňují a mají za následek výhodnější výpočet roku 2019.