Pokud skončím v zaměstnání, mám čekat s důchodem na další rok?

Otázka:

Hezký den. Poprosila bych Vás o zodpovězení těchto dotazů:

1. Od 1. 11. 2015 bych měla pobírat starobní důchod. Když budu pracovat do 31. 1. 2016, budou se mi do nároku na výpočet důchodu započítávat výdělky z roku 2015 a procentní zvýhodnění od listopadu 2015 do ledna 2016? (Nevím, zda těch 90 dní má být pracovních nebo kalendářních).

2. Druhý dotaz. Když mi zaměstnavatel neprodlouží od 1. 11. 2015 smlouvu a já požádám o výplatu důchodu od 1. 1. 2016, budou se mi počítat do nároku na výpočet důchodu výdělky za rok 2015 nebo si musím za listopad a prosinec 2015 zaplatit zdravotní a sociální pojištění? Moc Vám děkuji za odpověď.

Odpověď:

Pokud skončím v zaměstnání, mám čekat s důchodem na další rok?

Aby vám byly hodnoceny také výdělky za rok 2015, musíte požádat o starobní důchod s datem přiznání nejdříve od 1. 1. 2016. Do práce nad nárok se hodnotí kalendářní dny – podrobně vysvětleno v článku o práci na procenta.

Je třeba důsledně rozlišovat mezi pojmy “datum přiznání důchodu” a “datum výplaty důchodu”, protože mezi nimi důsledně rozlišuje i zákon o důchodovém pojištění. V naprosté většině případů jsou tato data totožná, ale nemusí to tak být vždy. Pokud požádáte o důchod s datem přiznání kdykoliv od 1. 1. 2016, budou vám při výpočtu důchodu hodnoceny všechny výdělky za roky 1986 až 2015. Není při tom vůbec rozhodující, kdy skončíte v zaměstnání. Zdravotní pojištění byste si zřejmě platit musela (na zdravotní pojištění se nespecializuji), sociální pojištění je dobrovolné, ale po vzniku nároku na starobní důchod není možné se k dobrovolnému důchodovému pojištění přihlásit.

Takovýto postup považuji za vyloženě nesmyslný. Např. výpočet roku 2015 je v naprosté většině případů oproti letošnímu zvalorizovanému výpočtu výhodnější o nejvýše 100 Kč. Pokud by tomu tak bylo i v příštím roce, byla byste ochotná vzdát se dvou důchodu za listopad a prosinec (např. 25.000 Kč) a získat tak o 100 Kč vyšší důchod?

Svůj názor na výdělečnou činnost vykonávanou bez pobírání důchodu po vzniku nároku na starobní důchod jsem vyjádřil ve výše uvedené článku. K vaší snaze získat do výpočtu důchodu další výdělky (roku 2015) vás musím upozornit, že přiznáním důchodu v roce 2016 si sice zajistíte i zhodnocení výdělků za rok 2015, ale prodlouží se vám také rozhodné období na roky 1986 – 2015 (místo r. 1986 – 2014). Při výpočtu se vám tedy bude hodnotit více výdělků, ale budou také rozpočítány na delší časové období (o jeden rok). Pouze několik dní známe výpočet důchodu pro rok 2015, takže nemohu hodnotit výpočet roku 2016, ale výše uvedeným chci upozornit, že snaha za každou cenu získat do výpočtu další výdělky, nemusí být tak výhodná, jak se může na první pohled zdát.