Použije se § 19 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění i v případě, že byl důchod spočítán podle § 42?

Otázka:

Dobrý den,
mám dva dotazy. První se týká § 19 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění, podle něhož starobní důchod nesmí být vyměřen z nižšího výpočtového základu, než kolik činí výpočtový základ stanovený podle § 15 z osobního vyměřovací základu, z něhož byly vyměřeny dřívější důchody. Chci se zeptat, zda je v tomto paragrafu či odstavcích přísl. zákona zmínka o nějakých výjimkách. Pokud ano, kde to najdu a čeho se tyto výjimky týkají. Já tam žádné výjimky nenašla, ale třeba jsem špatně hledala.
Můj druhý dotaz navazuje na první. Pobírala jsem invalidní důchod 3. stupně, v rozhodnutí o přiznání tohoto důchodu z r. 2010 mám uvedeny DVA výpočtové základy. Nevím proč tomu tak je. V tomto rozhodnutí o přiznání plného invalidního důchodu (3. stupeň) bylo použito pro stanovení procentní výměry invalidního důchodu ustanovení § 42 zákona o důchodovém pojištění v mimořádných případech. V rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu 3. stupně mám tedy uvedený jednak VPZ 5597 Kč, ale zároveň je tam uvedeno, že, cituji: výpočtový základ, ROZHODUJÍCÍ pro stanovení nejnižší procentní výměry, byl vypočten z osobního vyměřovacího základu 23 709 Kč, jehož výše odpovídá všeobecnému vyměřovacímu základu za rok 2008 vynásobenému přepočítávacím koeficientem stanoveným pro jeho úpravu. (konec citace). Pokud tedy výpočtový základ, ROZHODUJÍCÍ pro stanovení % výměry byl vypočten z OVZ 23709 Kč, pak tedy předpokládám, že výpočet vyměřovacího základu pro starobní důchod by neměl být nižší, než tento, ze kterého mě byl vypočten plný invalidní důchod, pokud současně platí § 19 ods. 1, bez výjimek. Předem děkuji za odpověď, a také se omlouvám za složitost druhého dotazu.

Odpověď:

Použije se § 19 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění i v případě, že byl důchod spočítán podle § 42?

Hledala jste správně – žádná výjimka v zákoně o důchodovém pojištění není.

V rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu z roku 2010 máte uvedeny dva osobní vyměřovací základy (OVZ), protože jste splnila podmínky popsané v článku o ochranném výpočtu invalidních důchodů. Ve vašem případě se jistě jedná o podmínku popsanou v § 42 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb., tj. že jste v získala nejméně 15 let pojištění bez náhradních dob (“čistě” odpracovaných). Jeden OVZ je tedy spočítaný z vašich vyměřovacích základů (výdělků) a druhý je spočítaný způsobem popsaných ve výše odkazovaném článku. Invalidní důchod byl pak přiznán ve vyšší částce, tj. v souladu ust. § 42 (ochranný výpočet).

Tzv. STOP OVZ výpočet (§ 19 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o kterém píšete) bude u následně přiznávaného důchodu (starobního) proveden z OVZ, ze kterého byl vypočítán předchozí OVZ, přepočítaného příslušným koeficientem (vysvětlení vč. kalkulačky naleznete v tomto článku). Ve vašem případě by byl starobní důchod přiznávaný v roce 2016 vypočítán z OVZ 26.578 Kč.