Zvýšení invalidního důchodu při změně z prvního na druhý stupeň

Otázka:

Pobírala jsem první stupeň částečného invalidního důchodu, byl mě zvýšen na druhý stupeň. Budu mít nárok pobírat více peněz?

Odpověď:

Zvýšení invalidního důchodu při změně z prvního na druhý stupeň

Částečné a plné invalidní důchodu existovaly do 31. 12. 2009. Od 1. 1. 2010 existují jen invalidity 1., 2. a 3. stupně – neexistuje tedy nic jako “první stupeň částečného invalidního důchodu”.

Byla-li vám přiznána invalidita prvního stupně po 31. 12. 2009, dojde při změně stupně invalidity na druhý stupeň ke zvýšení důchodu. Pokud jste však měla přiznaný již částečný invalidní důchod (před 1. 1. 2010), který se transformoval na první stupeň invalidity, k navýšení důchodu při změně na druhý stupeň nedojde z důvodů popisovaných zde.