Posudkový lékař moji žádost zamítl. Může se stát, že mi ČSSZ důchod přizná?

Otázka:

Dobrý den,žádala jsem u ČSSZ o přiznání inv.důchodu,posudkový lékař moji žádost zamítl pro nedostatečně nepříznivý zdrav.stav..Zajímalo by mne zda se může stát,aby mi dle dokumentace nakonec žádost schválili,tam kam se dále žádost postupuje?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Posudkový lékař moji žádost zamítl. Může se stát, že mi ČSSZ důchod přizná?

Ne, pokud vás posudkový lékař neuznal invalidní, na ČSSZ již nikdo jeho rozhodnutí přezkoumávat nebude a ČSSZ automaticky vydá zamítavé rozhodnutí.

Pokud s rozhodnutím ČSSZ nebudete souhlasit, můžete proti němu podat námitku.