Je možné, aby ČSSZ ponechala III. stupeň, pokud mi posudkový lékař stupeň snížil?

Otázka:

Dobrý den pobírám ID 3.stupně posudkový lékař my navrhl snížit ID na 2.stupeň i přes dlouhodobě nepříznivý stav. Je možné aby my ČSSZ i přes tento návrh ponechala ID 3 stupně ? Dodnes my nepřišlo žádné rozhodnutí a už je to 5 měsíců o de dne rozhodnutí OSSZ

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Je možné, aby ČSSZ ponechala III. stupeň, pokud mi posudkový lékař stupeň snížil?

Ne, není možné, aby vám ČSSZ po snížení stupně invalidity posudkovým lékařem ponechala původní stupeň invalidního důchodu. Výsledek posouzení zdravotního stavu není žádný návrh, ale je to podklad, podle kterého ČSSZ postupuje. Zřejmě jde o chybu na straně ČSSZ, protože takto dlouho by snížení rozhodně trvat nemělo.