Je možné, aby můj zdravotní stav posuzoval 2x po sobě stejný posudkový lékař?

Otázka:

Dobrý den, je možné aby můj zdravotní stav posuzoval 2x po sobě stejný posudkový lékař? Jeden posudek byl vyhotoven 30. 9 2019 a další 12. 2. 2020. V srpnu jsem podala novou žádost o invalidní důchod, špatně mi někdo poradil, ale úřednice na důchodovém moji žádost přijala. Měla jsem již přiznánu invaliditu 1.stupně od 16. 11. 2016. Posudkový lékař mě uznal invalidní ve 2.stupni, ale v prosinci mi místo rozhodnutí přišlo usnesení, že je žádost právně nepřípustná podle ustanovení § 66 odst. 1. písma b) zákona č. 500/2004Sb,.a řízení bylo zastaveno. Měla jsem tedy podat novou žádost o změnu stupně invalidity, tu jsem podala v lednu 2020 a v únoru mě posuzoval stejný posudkový lékař, který ovšem ignoroval většinu nově doložené zdravotnické dokumentace a posudek byl vyhotoven téměř ve stejné podobě…Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den, ještě bych se chtěla zeptat, jelikož teď zrovna píši námitku, jestli je možné, aby tuto námitku dostal k posouzení stejný lékař, který posuzoval moji námitku už v roce 2018. Mám já nějaké právo požádat o jiného posudkového lékaře k posouzení námitky než byl ten minulý?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Je možné, aby můj zdravotní stav posuzoval 2x po sobě stejný posudkový lékař?

Jiný posudkový lékař vás musí posuzovat pouze v rámci námitkového řízení (tj. odvolání).  V rámci prvoinstančního řízení vás pokaždé může posuzovat stejný posudkový lékař (to by ani nebylo realizovatelné, pokud byste měla být pokaždé posuzována někým jiným).