Je po odebrání invalidního důchodu lepší se odvolat nebo o něj znovu zažádat?

Otázka:

Dobrý večer. Chtěl bych se zeptat, jestli po odebrání invalidního důchodu 1. stupně je lepší se odvolat nebo znovu o něj zažádat tedy jestli to jde. Děkuji

Odpověď:

Je po odebrání invalidního důchodu lepší se odvolat nebo o něj znovu zažádat?

Zdravotní stav by měl být v obou případech hodnocen totožně. Pokud si podáte novou žádost o invalidní důchod, bude vás pravděpodobně hodnotit stejný posudkový lékař. Jestliže proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení podáte námitku, bude o ní rozhodovat námitkový lékař (tedy jiná osoba). Z tohoto důvodu bych volil spíše námitkové řízení. Pokud se totiž nezmění posudkové rozhodné skutečnosti, je málo pravděpodobné, že by posudkový lékař změnil názor.

Novou žádost o invalidní důchod můžete podat až po nabytí právní moci předchozího rozhodnutí. To nabývá právní moci 30 dní po doručení. V případě podání námitky nabývá rozhodnutí právní moci doručením rozhodnutí o námitce.

Námitku je naopak nutné podat do 30 dní od obdržení rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o odejmutí invalidního důchodu. Postup pro podání námitek máme popsaný zde.