Pokud mám důchod pokrácen za méně než 90 dní a budu pracovat, není už možné krácení odmazat?

Otázka:

Dobrý den,
požádal jsem o předčasný důchod 25.11. 2020, méně než 90 dnů před dosažením řádného důchodového věku 26.1. 2021 z důvodu výhodnějšího výpočtu a následné valorizace důchodu, s výplatou důchodu od 26.1.2021. Pracovní poměr jsem nepřerušil. Můj dotaz zní. Když odpracuji zbývající dobu do řádného důchodu bez přerušení, na základě čeho se odmaže krácení předčasného důchodu 0,9%. Mě pracovníci OSSZ tvrdí, že krácení se odmaže jen odpracováním dalších ucelených 90 dnů, což odchodem do předčasného důchodu o méně než 90 dní není možné.
Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pokud mám důchod pokrácen za méně než 90 dní a budu pracovat, není už možné krácení odmazat?

Ano, pokud odpracujte dobu od 15. 11. 2020 do 25. 1. 2021, „odmažete“ si jedno krácení (0,9 % výpočtového základu), získáte další dobu pojištění (tam záleží, zda získáte další celý rok doby pojištění) a důchod se vám zvýší.

To co vám řekli na OSSZ je nesmysl. § 36 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.:

Výše procentní výměry starobního důchodu stanovená podle odstavce 1 se pojištěnci, který po vzniku nároku na tento důchod do dosažení důchodového věku vykonával výdělečnou činnost a nepobíral přitom starobní důchod ani invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, přepočte po skončení této výdělečné činnosti na žádost tak, že se doba této výdělečné činnosti po dni, od kterého byl přiznán starobní důchod, přičte k době pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod a současně se o tuto dobu zkrátí doba, za kterou se snižovala výše procentní výměry starobního důchodu podle odstavce 1. Pro zvýšení procentní výměry za dobu výdělečné činnosti vykonávané po dosažení důchodového věku platí ustanovení § 34 odst. 2 až 4 obdobně.

Pokud jste měl procení výměru důchodu sníženou o 62 dní a těchto 62 dní odpracujete, zbyde krácení za nula dní, tj. žádné krácení.