Když odpracuji 115 dní bez pobírání předčasného důchodu, zůstane mi jedno nebo dvě krácení?

Otázka:

Požádal jsem si o předčasný důchod bez výplaty 115 dní před datem pro řádný odchod do starobního důchodu. Důchod se mi tedy bude krátit o 2 čtvrtletí. Když požádám o výplatu důchodu k datu pro řádný odchod do důchodu a odpracuji tedy zbylých 115 dní, bude se mi důchod krátit o 1 čtvrtletí (protože jsem odpracoval jen 1 čtvrtletí od data přiznání důchodu) nebo mi bude přiznán důchod v plné výši? To znamená, jestli se posuzuje pracovní doba kontinuálně nebo se počítá, jako by byl pracovní poměr přerušen.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Když odpracuji 115 dní bez pobírání předčasného důchodu, zůstane mi jedno nebo dvě krácení?

Pokud máte předčasný důchod pokrácen o 115 dní a těchto 115 dní před dosažením důchodového věku odpracujete, tak nebudete mít důchod pokrácený. Kdybyste odpracoval 25 dní, odmazal byste si jedno krácení. Pokud odpracujete dalších 90 dní (celkem 115 dní), žádné krácení nezůstane.