Mohu si pomocí dobrovolného pojištění odmazat krácení předčasného důchodu?

Otázka:

Dobrý den, mám rok a půl do starobního důchodu. Pokud bych se rozhodla jít do předčasného důchodu, bylo by možné si poslední rok doplatit jako dobrovolné pojištění, aniž by se mi potom starobní důchod krátil?

Odpověď:

Mohu si pomocí dobrovolného pojištění odmazat krácení předčasného důchodu?

O výši krácení rozhoduje datum přiznání předčasného důchodu. Dobrovolné důchodové pojištění si před odchodem do důchodu můžete klidně platit, ale abyste neměla důchod krácený, můžete do něj odejít až při dosažení důchodového věku. S tím nic dobrovolné důchodové pojištění nenadělá. Tj. není možné si “dopředu” doplatit dobu a tím odmazat krácení předčasného důchodu.

Platit si dobrovolné důchodové pojištění v době, kdy vám do řádného důchodu zbývá cca rok a můžete tedy odejít do předčasného důchodu, považuji za ekonomický nesmysl:

Např.: Předčasný důchod o 1 rok by byl 11.000 Kč, řádný starobní důchod za rok by byl 11.800 Kč. Krácení by tedy bylo 800 Kč. Pokud si budete tento rok platit dobrovolné důchodové pojištění, za rok zaplatíte minimálně 22.692 Kč (1891 Kč x 12 měsíců). Dále přijdete o dvanáct splátek důchodu po 11.000 Kč, tj. 132.000 Kč. Celkem jste tedy na počátku pobírání řádného starobního důchodu v mínusu přes 154.000 Kč. Po 800 Kč za měsíc se vám tato částka bude vracet 192,5 měsíce, tj. přes 16 let.

Částky jsou pochopitelně fiktivní, ale návratnost bude vždy obdobná.