Zvýším si přiznaný předčasný důchod díky DPČ a evidencí na ÚP?

Otázka:

Dobrý den, pane Maříku, dnes jsem obdržel Rozhodnutí o přiznání předčasného důchodu k 30.11.2020 (6×90 dnů krácení) a mám 30 dnů na případnou změnu. Velmi mne zaujala Vaše odpověď a chvála tazateli na dotaz ze dne 20.9.2020 Přiznání důchodu bez výplaty na přelomu 2020/2021. Jsem si vědomý Vašich doporučení ohledně výhodnosti a návratnosti předčasného důchodu, ale moc Vás prosím ještě jednou o posouzení této mé úvahy: Požádat o zastavení výplaty, pracovat na DPČ (který bych zdravotné zvládnul) s placením soc.poj. cca 9 měs., pak se přihlásit do evidence ÚP a pobírat případnou podporu do řádného důch.věku 7.5.2022 a požádat o uvolnění výplaty a o přepočet. DOTAZ –získal bych při uvolnění výplaty navýšení procentní sazby o další 1 rok, valorizaci za roky 2021 a 2022, odmazání krácení za předčasnost? Zároveň bych požádal o vyloučení nízkých výdělků DPČ z důvodu pobírání předdůchodu. Je to jistě kombinovaný postup, ale ve snaze maximalizovat důchod a s ohledem na moje zdravotní možnosti bych to zkusil. Moc Vám děkuji za posouzení!

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zvýším si přiznaný předčasný důchod díky DPČ a evidencí na ÚP?

Ne, tento postup opět nezajistí to, čeho chcete dosáhnout. Zvýšit přiznaný předčasný starobní důchod, který není vyplácen, je možné pouze výdělečnou činností s účastí na pojištění. Tzn. další dobu pojištění byste získával a k odmazávání krácení by docházelo při výkonu DPČ (s účastí na pojištění), ale ne při evidenci na úřadu práce. Valorizace by proběhly.

Důchod přiznaný v roce 2020 se počítá z vyměřovacích základů z let 1986 až 2019. Vylučování nízkých vyměřovacích základů z doby po přiznání důchodu je tedy bezpředmětné. Pokud předčasný důchod není vyplácen, není po uvolnění výplaty znovu počítán. “Pouze” se přičte doba pojištění (je-li získán další celý rok) a odmazáno krácení. Ale důchod znovu vypočítán není.

Pokud chcete mít důchod přiznaný až v roce 2022, tak si o něj nežádejte nyní.