Podpůrčí doba nemocenské u invalidního důchodu 3. stupně při nové nemoci

Otázka:

Dobry den,
V prosinci 2017 mi byl priznan invalidni duchod 3. stupne (vznik invalidity). V te dobe jsem jiz byla na nemocenske. V lednu 8.1.2018 jsem nastoupila do prace a nasledujici den opet na nemocenskou nastoupila. Nalezi mi narok na nemocenskou novych 70 dni +14 v tomto roce a nebo pouze na zbylou cast ze 70ti?

Dekuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Podpůrčí doba nemocenské u invalidního důchodu 3. stupně při nové nemoci

Odpověď nalezneme v § 28 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb.:

Nemocenské se poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně vyplácí od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo od 15. kalendářního dne nařízené karantény po dobu nejvýše 70 kalendářních dnů, nejdéle však do dne, jímž skončila doba zaměstnání, jde-li o zaměstnance, popřípadě skončilo pojištění, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou nebo o zahraničního zaměstnance; v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 se nemocenské poživatelům těchto důchodů vyplácí od 22. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo od 22. kalendářního dne nařízené karantény po dobu nejvýše 63 kalendářních dnů, nejdéle však do dne, jímž skončila doba zaměstnání, jde-li o zaměstnance, popřípadě skončilo pojištění, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou nebo o zahraničního zaměstnance. Při více dočasných pracovních neschopnostech v jednom kalendářním roce se nemocenské vyplácí v tomto roce nejvýše po dobu uvedenou ve větě první. Byla-li podpůrčí doba podle věty první a druhé vyčerpána v jednom kalendářním roce, nevzniká nárok na výplatu nemocenského od 1. ledna následujícího kalendářního roku, pokračuje-li dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa v tomto následujícím kalendářním roce. Nemocenské podle věty první a druhé však nelze vyplácet déle, než by se vyplácelo podle § 26. Poživatelem starobního důchodu se pro účely věty první a druhé rozumí fyzická osoba, která v době dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény má nárok na výplatu starobního důchodu alespoň po dobu jednoho dne trvání pojištěné činnosti, a to ode dne, kdy nárok na výplatu tohoto důchodu vznikl.

Nicméně vy budete mít invalidní důchod přiznán až od 8. 1. 2018, tj. od skončení výplaty nemocenských dávek (alespoň to z vašeho dotazu předpokládám). Doba před tímto datem se do této zkrácené podpůrčí doby nepočítá, protože jste nebyla poživatelkou invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně. Pokud vám “běžná” podpůrčí doba nekončí dříve, budete mít znovu nárok na 70 dní nemocenské (plus 14 dní náhrady mzdy od zaměstnavatele).