Přeplatek na nemocenské při zpětném přiznání invalidního důchodu 3. stupně

Otázka:

Dobrý den. Vaše důchodová poradna poskytuje nepřeberné množství informací, za něž je potřebné Vám poděkovat.
Nicméně jsou informace, které si musím potvrdit, abych je dobře pochopil.
Rád bych, kdybyste mi odpověděl na následující:
Vím, že invalidní důchodce ve 3. stupni invalidity má nárok na 70 dní nemocenské. Chápu dobře to, že osoba,která byla nemocná téměř 2 roky a je jí od určitého data přiznán zpětně invalidní důchod 3. stupně, bude doplácet nemocenskou až od 71. dne po datu přiznání 3. stupně invalidity do ukončení podpůrčí doby?
Děkuji moc za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Přeplatek na nemocenské při zpětném přiznání invalidního důchodu 3. stupně

Je třeba rozlišovat dvě situace:

Pokud je invalidní důchod nově přiznáván (tj. žádný stupeň invalidního důchodu nebyl dosud přiznán) a datum vzniku spadá do doby trvání dočasné pracovní neschopnosti, invalidní důchod (výplata invalidního důchodu) se přiznán až od skončení výplaty nemocenských dávek. K žádnému přeplatku tedy nedochází a invalidní důchod navazuje na nemocenskou.

Pokud dochází ke zvýšení invalidního důchodu na 3. stupeň (což je podle předchozích dotazů váš případ), náleží nemocenská po dobu 70 dní ode dne změny stupně invalidity, který stanovil posudkový lékař. Pokud byla nemocenské vyplácena po delší dobu, vzniká za období po 70. dni pobírání nemocenské současně s invalidním důchodem pro invaliditu III. stupně k přeplatku na nemocenském, který je zúčtován s doplatkem důchodu. Přeplatek tak skutečně vzniká až od 71. dne.