Invalidní důchod III. stupně a výpočet podpůrčí doby nemocenské

Otázka:

Dobrý den, chtěla bych se prosím zeptat, jak je to s pobíráním nemocenských dávek v průběhu kalendářního roku. Jsem zaměstnaná a zároveň pobírám invalidní důchod 3.stupně. Momentálně jsem od 9.3.2017 na nemocenské., 26.4.2017 mám kontrolu. Prvních 14 dní mi vyplácí náhradu mzdy zaměstnavatel, tj. do 22.3.2017 a pak 35 dnů tj. do 26.4.2017 OSSZ? Celkem tj. 49 dnů. (Nejvýše může být 84 dnů dohromady …. 14 dnů zaměstnavatel a 70 dnů OSSZ)?
Zůstává mi 35 dnů do 84 dnů. Pokud bych 27.4.2017 nastoupila do práce a pak byla třeba v květnu znova nemocná, zbylých 35 dnů mi vyplácí už pouze OSSZ společně s invalidním důchodem 3.stupně nebo 14 dnů opět zaměstnavatel a kolik dnů pak OSSZ? Když vyberu celkem těch 84 dnů, musím pak odpracovat 190 dní, abych mohla pobírat opět nemocenské dávky?
Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Invalidní důchod III. stupně a výpočet podpůrčí doby nemocenské

Podpůrčí době nemocenské nejen invalidních důchodců se věnujeme zde.

Odpověď na váš dotaz v zásadě naleznete v § 28 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb. Prvních 14 dní vyplácí tzv. náhradu mzdy zaměstnavatel. Od 15. dne vyplácí nemocenskou OSSZ a v případě poživatele invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně po dobu nejvýše 70 dnů v kalendářním roce.

Pokud celou podpůrčí dobu v jedné nemoci nevyčerpáte, budete mít po začátku další dočasné pracovní neschopnosti nárok na nových 14 dnů náhrady mzdy od zaměstnavatele a na zbytek z “nevyčerpaných” 70 dnů z nemocenské.

Omezení pro 70 dní nemocenské platí pro jeden kalendářní rok. Jestliže tedy podpůrčí dobu nemocenské (70 dní) vyčerpáte, nárok na nemocenskou budete mít až v dalším roce.