Podnikání při předdůchodu a zdravotní a sociální pojištění

Otázka:

Dobrý den
v dubnu 2017 začínám čerpat čtyřletý předdůchod. Současně se čtyřletým čerpáním předdůchodu mám v úmyslu také provozovat podnikatelskou činnost jako jediný zdroj příjmů. V této souvislosti prosím o zodpovězení následujících čtyř otázek:
1. Mohu při si při podání žádosti o starobní důchod požádat o vyloučení příjmů z této čtyřleté podnikatelské činnosti?
2. Prodlouží mi podnikatelská činnost vykonávaná při čtyřletém předdůchodu dobu pojištění pro starobní důchod o čtyři roky?
3. Jak je to při předdůchodu u podnikatelské činnosti s placením sociálního pojištění = je z pohledu sociálního pojištění posuzováno podnikání při předdůchodu jako hlavní nebo jako vedlejší činnost a musím platit zákonem předepsané minimální zálohy?
4. Jak je to při předdůchodu u podnikatelské činnosti s placením zdravotního pojištění = = je z pohledu zdravotního pojištění posuzováno podnikání při předdůchodu jako hlavní nebo jako vedlejší činnost a musím platit zákonem předepsané minimální zálohy?
Předem moc děkuji za vaše odpovědi

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Podnikání při předdůchodu a zdravotní a sociální pojištění

  1. Ano, vyloučit příjmy (vyměřovací základy) ze samostatné výdělečné činnosti při pobírání předdůchodu můžete stejně jako je tomu u zaměstnání.
  2. Ano, prodlouží.
  3. Při pobírání předdůchodu se nebude jednat o vedlejší činnost. Sociální pojištění budete muset odvádět stejně, jako kdybyste předdůchod nepobíral.
  4. Pro zdravotní pojišťovnu budete státním pojištěncem – nebude se na vás vztahovat minimální výše pojistného, ale zálohy budete platit podle výše daňového základu. Toto doporučuji ověřit na vaší zdravotní pojišťovně, nejsem odborníkem na zdravotní pojištění podnikatelů.