Proč se invalidní důchod určuje takto nespravedlivým systémem, podle doby a výše pojištění?

Otázka:

Proč se invalidní důchod určuje takto nespravedlivým systémem, podle doby a výše pojištění?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Proč se invalidní důchod určuje takto nespravedlivým systémem, podle doby a výše pojištění?

Je otázkou, jaký jiný systém by byl spravedlivější? Invalidní důchod má částečně nahradit příjem invalidy v případě vzniku sociální události, tj. vzniku invalidity. Je pak logické, že jeho výše vychází ze získaných dob pojištění a vyměřovacích základů (výdělků). Stejné základní principy se využívají od vzniku sociálního zabezpečení začátkem padesátých let minulého století a využívá ke i velká část zemí, které mají rozvinutý sociální systém.