Zvýšení invalidního důchodu a jeho zpětné doplacení

Otázka:

Dobrý den,
prosím o radu, jestli lze zažádat o zpětné doplacení invalidního důchodu z 2. stupně na 3. stupeň?  Druhý stupeň invalidního důchodu mi byl přiznán v červnu 2013 a v roce 2014 byla stanovena jiná diagnóza a tím se změnil i stupeň invalidity.
Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Zvýšení invalidního důchodu a jeho zpětné doplacení

Zpětné doplacení invalidního důchodu v případě změny stupně invalidity závisí na tom, od jakého data posudkový lékař tuto změnu stupně invalidity stanovil. Datum změny stupně invalidity naleznete na posudku o invaliditě, který jste od posudkového lékaře obdržel.

Invalidní důchod vám bude doplacen od tohoto data stanoveného lékařem. Pokud byste s tímto rozhodnutím posudkového lékaře nesouhlasil, můžete proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o zvýšení důchodu podat námitku. V rámci námitkového řízení se však opět zdravotní stav hodnotí komplexně a teoreticky by se tedy mohlo stát, že by vám třetí stupeň invalidity nebyl ponechán.