Proč byl invalidní důchod přiznán od určitého data?

Otázka:

Dobrý den, manžel, který je OSVČ , skončil pracovní činnost 10.12.2015, kdy šel na vážnou operaci. V červnu 2016 jsme zažádali o invalidní důchod. Byla mu přiznána invalidita III. stupně a důchod mu byl přiznán zpětně od 22.8.2016. Proč od tohoto data? Máme nějakou možnost žádat o finanční vyrovnaní od 10.12.2015 do 21.8.2016? Jako OSVČ nepobíral 8 měsíců žádnou nemocenskou…

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Proč byl invalidní důchod přiznán od určitého data?

O datu vzniku invalidity rozhoduje posudkový lékař na základě doložených lékařských zpráv. Otázka „Proč od tohoto data?“ tedy měla směřovat na posudkového lékaře při jednání na lékařské posudkové službě. Datum vzniku invalidity se většinou nestanoví k začátku nemoci, ale až po stabilizaci zdravotního stavu, kdy je zřejmé, že se bude jednat o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav.

O změnu data přiznání jste mohli usilovat prostřednictvím námitky, kterou je možné podat do 30 dnů od obdržení rozhodnutí o důchodu.

Jako OSVČ si mohl nemocenské pojištění platit a nemocenskou by pobíral. Je volbou každé OSVČ, zda si nemocenské pojištění zaplatí nebo ne. Samozřejmě pokud neplatím, musím počítat s tím, že to může mít důsledky.